Maiken: Hollandis õppimine muutis mu mõttemaailma

Kas teadsid, et üheksa kümnest hollandlasest räägib inglise keelt? Seetõttu on Holland peale Inglismaad kõige paremini inglise keelt rääkiv riik Euroopas. Ka minule oli see üllatuseks, kui 2013. aastal Hollandisse läksin ja avastasin, et isegi vanemat generatsiooni võib vabalt inglise keeles kõnetada. Seega ei tohiks muret olla, et kusagil hollandi keele oskamatuse tõttu hätta jääksid!

10149370_10152358571815559_1202298372_n             20131111_120547

Miks valisin just Stenden University Hollandis?

Ülikool, kuhu õppima asusin, oli Stenden University of Applied Sciences. Mu eriala eelistuseks oli Event Management ehk ürituste korraldamine ning selle järgi sai ka ülikool valitud. Ürituste korraldamise eriala ei ole just kõige populaarsem, seega valikud ülikooli suhtes polnud väga suured. Stenden University jäi mulle silma seetõttu, et Event Management on seal kombineeritud ettevõtlusega. Kombineeritud eriala nimetuseks on Leisure Management e vabaajakorraldus. Oi, kuidas ma õpingute algusaastatel seda eriala lähedastele seletama pidin. Kui mainida inimestele, et õpid vabaajakorraldajaks, siis nende esimene reaktsioon on enamasti, et “mis sellest vabast ajast ikka nii palju korraldada on?” Aja möödudes loobusin sellest sõnast ning hakkasin õpinguid nimetama parem ettevõtluseks ja ürituste korraldamiseks, mis oli õnneks enamikele palju arusaadavam!
Valisin praktilise kallakuga õppe, sest olin tüdinud tavalisest keskkooli õppestiilist, kus on vaja kindlaid teemasid pähe tuupida ja selle peale kontrolltöid teha. Ma tundsin, et selline õppimisviis on kui ajaraisk, sest 90% informatsioonist on juba mõne päeva pärast ununenud nagu poleks vahepeal midagi õppinudki. Vajasin ilmtingimata vaheldust. Samuti ei tahtnud ma aastat vahele jätta, sest arvasin, et lihtsam on õppetööga kõigepealt ühele poole saada ja seejärel raha koguda ning ringi reisida. Õppimine Hollandis andis ka Euroopa riikides reisimise eelise, sest riigi asukoht on Kesk-Euroopas ning samuti oli minu õppekavas sees reis Prantsusmaale Pariisi ja Disneyland´i ning Inglismaale Londonisse.
Paneksin südamele kõigile, kes tahavad välismaale õppima või üleüldse ülikooli õppima minna, et nad valiksid endale eriala, mis neile 100% meeldib! Kindlasti ei tasu kuulata teiste soovitusi teemadel, “millistel erialadel on tõenäolisem tööd saada” või “millistel erialadel on palk kõrgeim” jne. Lõpuks oled ju sina ikkagi see, kes valitud eriala õppima peab. Kui õppida midagi, mis pole täiesti sinu teema, siis muutub õppimine keerulisemaks kui see muidu oleks, mis omakorda tekitab üleliigset stressi ja ebameeldivaid emotsioone. Ka õpitulemused võivad kannatada. Kui teha seda, mis sulle meelepärane on, siis läheb ka raske töö lõbusamalt ning ladusamalt!

     20130822_170528

Vajalik info praktilise kallakuga ülikooliõppe kohta

Kui valida praktilise kallakuga õpe nagu seda pakutakse Stenden University´s, siis peaks kindlasti tutvustuseks teadma nii mõndagi fakti. See aitab otsustada, kas praktiline õpe on just sinule ning kui jah, siis tutvustab, mis sind ees on ootamas.

Nägin nii enda kui ka paljude kaasõpilaste pealt, kuidas olime ülikooli esimestel veeranditel natuke eksinud olekuga. Nimelt kui valida praktilise kallakuga õpe, siis peaks kindlasti arvestama, et sind ootab ees palju grupitöid. Õpe sobib neile, kes suudavad endale ise vahepealseid tähtaegu seada (et kõik viimasele minutile ei jääks) ja kes oskavad end ise motiveerida. Keegi pole sind kõrvalt takka utsitamas. Sulle edastatakse vaid informatsioon, millal tööde tähtajad on. Näiteks oli Stenden´is õppides aasta jagatud neljaks veerandiks ning iga veerandi lõpus pidime grupiga esitama väiksemahulise uurimistöö. Uurimistöö koosnes tavaliselt mingi probleemi lahendamisest erinevatele vabaaja sektoris olevatele firmadele. See oli huvitav, sest teemad kattusid reaalse eluga. Mulle grupitööd väga meeldisid, sest minu arust mitmekesi ühise eesmärgi nimel töötamine motiveerib ka ennast paremini tegutsema. Samuti valmistab see hästi ette reaalse tööturu jaoks – enamikes firmades on töö ehitatud üles meeskonnatööle, mitte iga indiviidi parimale tulemusele. Samuti ei tuleta sulle keegi pidavalt lähenevaid tähtaegu meelde. Lõppude lõpuks on elus kõik iseenda teha.

Praktilise ülikooli õppe läbimine on muutnud mind palju julgemaks. Antud punkt oli minu jaoks kõige olulisem, sest varem häbeliku ja vagura tüdrukuna poleks ma ealeski suutnud rahva ees esitluste tegemist nautida. Stenden´is pidime tihti tundides tegema esitlusi, viima läbi rollimänge või avaldama arvamust tehtud kodutööde kohta. Oli vähe aineid, kus pidi vaikuses istuma. Alguses oli selline lähenemine minu jaoks harjumust vajav, kuid hiljem hakkas see mulle meeldima. Nägin, kuidas mu enesekindlus tõusis ning eneseväljendusoskus kasvas! Kaks väga vajalikku faktorit, et tulevikus töövestlusel hästi hakkama saada ja tööturul efektiivselt läbi lüüa!

Muidugi on praktilise kallakuga ülikoolis ka palju praktikat! Juba esimesel aastal lükati meid pea ees vette ülesandega oma firma luua. Meile anti kooli poolt sponsor ning pidime antud rahaga mõtlema välja organisatsiooni, mis sobiks vabaaja sektorisse. Samuti pidime teisel õppeaastal reaalse projekti läbi viima. Minu valisin kohalikule bändile plaadiesitluskontserti organiseerimise. Kolmandal õppeaastal valisime spetsialiseerumise, mis minul oli muidugi Event Management e ürituste korraldamine. Sel õppeaastal sai teisegi reaalse ürituse Amsterdamis korraldatud! Rääkimata neljandast ehk viimasest õppeaastast – see oli puhtalt praktika ja lõputöö kirjutamine. Praktika pikkuseks oli 7 kuud ja lõputöö kirjutamiseks jäi ülejäänud 3 kuud. Põhimõtteliselt oli kool juba läbi, sest tunnid enam ei toimunud ning pidi lihtsalt töötama endale sobivas firmas. Mulle meeldis, et Stenden lasi õpilastel ise otsustada, kuhu riiki praktikale minna ning mis teemal lõputööd teha. Muidugi pidi see erialaga seotud olema ja õppejõududelt heakskiidu saama. Ise valisin 2 erinevat praktikat – ühe Hispaanias ja teise Eestis! Tagasi vaadates, olen väga õnnelik kogutud kogemuste üle. Samuti on kõik praktilised vilumused tuleviku tööotsingutel äärmiselt kasulikud!

 IMG_0080                IMG_0163

Kuidas jäin rahule eluga Hollandis?

Holland meeldis mulle riigina juba esimesest silmapilgust. Hollandi armsad tänavad ja üksteise külge ehitatud sarnased majakesed on kui pildilt välja rebitud. Rattakultuur on mõnus ja tervislik. Ülikooli õppejõud on alati sõbralikud ja abivalmid. Inimesed on üleüldiselt väga tolerantsed ning ei tohiks ehmuda kui ka võhivõõras tänaval juttu puhuma tuleb! Hollandis elamine muutis mu enda mõttemaailma palju vabamaks ja sallivamaks nii enda kui ka teiste suhtes. Kultuurist ei paistnud absoluutselt välja, et inimesed püüaksid üksteise konkurendid olla. Pigem püütakse just teineteisega rohkem koostööd teha. Samuti ei tohiks suurt kultuurišokki tekkida, sest Hollandi kultuur on midagi Põhja-Euroopa ja Lõuna-Euroopa vahepealset. Erinevus pole väga suur! Soovitan Hollandis õppimist/ elamist kindlapeale kõigile! Aitäh Dream Foundation´ile, kes kandideerimisprotsessil pidevalt abiks olid ja selle niivõrd lihtsaks muutsid!

PS! Alates sellest aastast (2018) on Stenden´i nimeks NHL Stenden University of Applied Sciences.

Leave a Reply